Galeria Konferencji ROL-EKO 2019

Dziękujemy wszystkim Prelegentom i Uczestnikom za udział, ciekawe referaty, dyskusję i miłą atmosferę. Tematyka, dotycząca rolnictwa ekologicznego, zainspirowała do wymiany doświadczeń i nowych pomysłów pośród przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych, instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz przedsiębiorców.
Do zobaczenia w przyszłym roku!