Termin Konferencji ROL-EKO 2019:
10 października 2019 r.

Ważne daty:

  • opłata za udział w Konferencji wynosi: 450 PLN (+23% VAT)

  • do 15 września 2019 r. – zgłoszenie udziału w konferencji, podanie tytułu referatu lub posteru multimedialnego.
  • do 15 września 2019 r. – nadsyłanie prac w formie elektronicznej na adres redakcji: wydawnictwo@pimr.poznan.pl

UWAGA: Anulowanie zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailem do dnia 31.07.2019 r. Ze względu na podejmowane zobowiązania związane z organizacją konferencji, wniesione opłaty nie będą podlegać zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania pracy do opublikowania lub rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po podanym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Konferencji. Wszelkie zmiany w harmonogramie Konferencji wprowadzone przez Organizatora będą dostępne na stronie internetowej https://www.pimr.eu/

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. O odwołaniu Konferencji Uczestnicy będą informowani drogą mailową. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zwraca całość uiszczonej przez uczestnika opłaty konferencyjnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub czasu trwania Konferencji. O zmianie terminu lub miejsca Konferencji Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych:
Santander Bank Polska S.A. II O/Poznań
62 1090 1346 0000 0000 3400 0304
Patronat honorowy konferencji ROL-EKO 2019

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


Konferencja jest objęta patronatem honorowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa