Komitet Organizacyjny

mgr inż. Katarzyna Bartłomiejczak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

mgr Agnieszka Klembalska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

dr Jorge Barriga
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn RolniczychPatronat honorowy konferencji ROL-EKO 2019

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa