Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji ROL-EKO 2019:
mgr inż. Katarzyna Bartłomiejczak
tel. +48 61 87 12 218
bartlomiejczak@pimr.poznan.pl

Kontakt do Redakcji Wydawnictwa
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych:
mgr Agnieszka Klembalska
tel. +48 61 87 12 266
wydawnictwo@pimr.poznan.pl

Adres do korespondencji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań
z dopiskiem: „ROL-EKO 2019”Patronat honorowy konferencji ROL-EKO 2019

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa