Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz współorganizatorzy w dniu 10 października br. zapraszają do udziału w 21. konferencji naukowej pt.: „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności”.

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych związanych z rolnictwem ekologicznym i proekologicznymi działaniami we współczesnym rolnictwie, realizowanych w jednostkach naukowych i uczelniach wyższych w kraju. Celami konferencji są również przedstawienie potencjału, możliwości i ograniczeń polskiego rolnictwa ekologicznego. Ponadto, konferencja jest okazją do transferu wiedzy do praktyki.

Uczestnikami konferencji są osoby, które w swojej działalności zawodowej i administracyjnej podejmują działania z zakresu rolnictwa ekologicznego.