O Konferencji

Podsumowanie Konferencji ROL-EKO 2018.

W dniach od 03 do 05 października 2018 r. odbyła się 20. jubileuszowa Konferencja krajowa nt. “Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności”.

Głównym organizatorem konferencji był Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, który zaprosił do współpracy Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Branż Maszyn Rolniczych i Spożywczych.

Po raz kolejny organizatorzy wystąpili o objęcie konferencji patronatami, w efekcie czego tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Patronat naukowy nad Konferencją objął Komitet Techniki Rolniczej Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

W roku 2018 konferencja zgromadziła 95 uczestników z wielu ośrodków akademickich, naukowo-badawczych oraz instytutów z całego kraju, m.in. z:

 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Politechniki Koszalińskiej,
 • Politechniki Opolskiej,
 • Akademii Morskiej w Gdyni,
 • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach,
 • Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu,
 • Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
 • Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,
 • Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,
 • Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
 • Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

W ubiegłorocznej edycji konferencji wzięli również udział przedstawiciele firmy produkującej maszyny rolnicze – CNH Industrial Kutno Sp. z o.o.

Głównym celem konferencji była prezentacja wyników badań naukowych związanych z rolnictwem ekologicznym i proekologicznymi działaniami we współczesnym rolnictwie, realizowanych w jednostkach naukowych i uczelniach wyższych w kraju. Ponadto, konferencja była okazją do transferu wiedzy do praktyki.

W ramach czterech sesji plenarnych przedstawiono 22 referaty, a w 3 multimedialnych sesjach posterowych – 49 prezentacji. Zakres tematyczny referatów i posterów obejmował m.in. rolnictwo ekologiczne a środowisko naturalne, wykorzystanie niechemicznych metod zwalczania chwastów, stosowanie uprawy współrzędnej, techniczne aspekty w ekologicznym systemie produkcji, sadownictwo, warzywnictwo i ogrodnictwo, agroleśnictwo, użytkowanie trwałych użytków zielonych w gospodarstwach ekologicznych, żywność pochodzącą z gospodarstw ekologicznych, świadomość ekologiczną konsumentów, glebę i jej uprawy oraz aspekty ekologizacji krajowego rolnictwa.

Jubileuszowa 20. Konferencja naukowa „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności wykazała, że cel postawiony przed jej realizacją został osiągnięty. Potwierdzeniem tego była duża liczba uczestników, prowadzone dyskusje i polemiki z autorami referatów, oraz szeroki zakres tematyczny poruszanej problematyki. Wszystkie te czynniki wskazują na celowość dalszego organizowania tego typu przedsięwzięcia.

Główne problemy naukowe Konferencji ROL-EKO 2019:

 • techniczne aspekty produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych,
 • techniczne aspekty uprawy roli i pielęgnacji upraw w gospodarstwach ekologicznych,
 • ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym,
 • alternatywne metody zwalczania chorób i agrofagów roślin uprawnych,
 • produkcja żywności  ekologicznej i marketing produktów ekologicznych,
 • eko-i agroturystyka,
 • ekologizacja rolnictwa.

Patronat honorowy konferencji ROL-EKO 2019

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego.